آیا با فروش محصولات سرور اصلی بلیزارد توسط سایت وو سل موافقید ؟
(83.33%) 65
بله ، موافق هستم
(6.410%) 5
خیر ، موافق نیستم
(10.25%) 8
نظری ندارم

تعداد شرکت کنندگان : 78